Cпособы обеспечения предпринимательских договоров


В настоящее время сфера российского предпринимательства находится в стадии формирования единой системы расчетов и эффективного аппарата обеспечения надежности совершаемых сделок. Структура российской экономики на текущий момент такова, что периодические кризисные ситуации на рынке, инфляция, падение...

Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів


Історія створення об"єднань. Для об"єднань власників житлових та нежитлових приміщень в будинках світова практика виробила спеціальний термін - "кондомініум"( від лат. слова con- спів, dominium - володіння). Історія виникнення кондомініумів сходить ще до часів Римської Імперії. Існували вони колись...

Регистрации актов гражданского состояния


Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. В окремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів громадянського...

Регистрации актов гражданского состояния


Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів одержують бланки свідоцтв у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції. Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів одержують...

Правовое регулирование банкротства


Із заявою про порушення справи про банкрутство до Арбітражного суду може звернутися боржник із власної ініціативи. Боржник реалізує таке право у разі його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності. Боржникдодає до заяви список своїх кредиторів і боржників, бухгалтерський баланс...

Право собственности в Украине


Важливо, що суспільство не обмежується правовим закріпленням засобів виробництва і продуктів праці за конкретними особами чи їх колективами. Відносини власності одержу-ють також, що не менш важливо, необхідну регламентацію і примусовий захист. У такому разі врегульовані правовими нормами економічні...

Осуществление и защита гражданских прав


До них відносяться всі юридичні засоби, що виконують превентивну, запобіжну функцію. Юридичні засоби захисту людини. У разі порушення прав або виникнення перешкод на шляху їх здійснення кожна людина має право на захист з боку держави. З цією метою вона має створити систему відповідних юридичних засобів....

Особливості окремих видів купівлі-продажу


В роздрібній торгівлі укладення договорів купівлі-продажу, звичайно, має свої певні особливості. При укладенні договору купівлі-продажу сторони керуються Цивільним кодексом України, а також спеціальними нормами споживчого законодавства. Відповідно до Закону України “Про патентування деяких видів...

Неустойка в цiвiльному правi


Обраний сторонами спосіб забезпечення виконання зобовязань повинен бути письмово зафіксований або в самому зобовязанні, на забезпечення якого він направлений, або в додатковій угоді. Деякі з способів вимагають не просто письмової, а і нотаріально завіреної форми їх здійснення і навіть cпеціальної...

Договір постачання


План: I Поняття і елементи договору постачання. II Зміст договору постачання. III Права і обовязки сторін. Виконання договору. IV Відповідальність за договором постачання. Припинення договору постачання. V Поняття постачання продукції для державних потреб. Використана література. Види асортименту:...