Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем


Крадіжка Загроза: конфіденційності, цілісності, доступності Запобігання: досить складне Виявлення: досить складне Частота: невідома Наслідки: потенційно дуже великі Найчастіше самі великі побоювання викликає можливість викрадання обладнання. Хоча це не є компютерний злочин, але він являє певну проблему...

Организация "Мiжнародна рада компютерноi комунiкацii"


 Структура організації: 1. Рада членів правління - орган, що виробляє політику організації; 2. Виконавчий комітет - займається адміністративною діяльністю організації у відповідності до політики, встановленої Радою членів правління; Президент Дк. Прамод К.Верма  Викон. Віце-президент Дк....

Операційна система MS Windows


У системi електронної пошти. Система електронної пошти iнтегрована в ОС. Це означає, що iснує єдиний клiєнт електронної пошти, який обслуговує як локальну пошту, так i вихiд у зовнiшнi мережi. Вiн пiдтримує додатковi спорiдненi служби (наприклад, передавання факсiв). Така iнтегрованiсть електронної...

Обробка квазіпереодичних сигналів у реальному часі


Обчислені параметри сигналу зберігаются на диску з вказанням періода. st[dko]=i; for(j=i+1,t=0;(t

Мережне адміністрування


Якщо слідувати траєкторії історичного розвитку засобів адміністрування, то наступний крок полягав у реалізації функцій управління інформаційними системами в цілому, а це означало, що в перелік контрольованих обєктів додалися мережні операційні системи, розподілені бази даних і сховища даних, додатки...

Мережі


В ЛОМ кожний компютер називається робочою станцією, за виключенням одного, який виконує функції файл-сервера. Кожна робоча станція і файл-сервер містять карти адаптерів, які за допомогою мережевих кабелів зєднуються між собою. В додаток до локальної операційної системи на кожній робочій станції...

Контроль работы удалённой станции


Рис. 1 Блок-схема алгоритму основної частини програми. Рис. 2 Блок-схема алгоритму ініціалізації. Рис. 3 Продовження блок-схеми алгоритму ініціалізації. Рис. 4 Блок-схема алгоритму обробки відкриття...

Захищені протоколи


Одна з основних причин успіху віддалених атак на розподілені обчислювальні мережі полягає у використанні мережних протоколів обміну, які не можуть надійно ідентифікувати віддалені обєкти, захистити зєднання та дані, що передаються по ньому. Тому цілком природньо, що в процесі функціонування Internet...